Als organisatoren hun omloop aan het VWF secretariaat doorgeven , worden deze hier kenbaar gemaakt.

VWF dankt de politiezones en gemeentebesturen voor hun medewerking!