VWF 2.0 volgt met behulp van zijn medische adviseurs de toestanden op ivm coronapandemie en de daaraan gekoppelde maatregelen.

In afwachting wordt een reglement 2021 opgesteld dat gebaseerd is op overleg met verschillende instanties die nodig zijn bij het organiseren van een wedstrijd. Daarbij wordt rekening gehouden met de gevolgen van de huidige problematieken anno 2021 en de nog komende gevolgen van de coronacrisis.

Geen overbodige onkosten :

VWF 2.0 werkt niet met vergunningen maar met kostprijs per deelname aan een wedstrijd.

Verkeersdrukte in deze eeuw :

Wedstrijden worden betwist in een startuur voor cat. C en D(+) en een startuur voor cat. A en B. Een bijkomend startuur kan georganiseerd worden voor cat. I en T. 

Iedereen laten genieten van een rugnummer opspelden :

Er wordt gestart met een geneutraliseerd gedeelte (in het merendeel van de wedstrijden), zo kan ieder een bepaalde afstand meerijden in het peloton en het bevorderd alweer de problematiek van de verkeersdrukte

Laat plezier primeren :

Competitiewedstrijden puur fun, dus weinig of geen prijzengeld maar vooral veel consumptiegenot bij de organisatoren! De onkosten voor een organisatie worden hierdoor aanzienlijk lager!

Kortom : terug naar de basis -> amateur ten top = plezier op kop!