JAARVERGUNNINGEN VWF 2018 werden afgesloten op 21 juni !!!

Vanaf nu kan men halfjaar vergunningen bekomen. Deze zijn enkel te verkrijgen bij de inschrijvingen van een wedstrijd.