JAARVERGUNNINGEN VWF 2019 kunnen aangeschaft worden vanaf 20 oktober